Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Czech POINT na Obecním úřadě v Leskovci nad Moravicí

Obecní úřad v Leskovci nad Moravicí se zapojil do projektu Czech POINT a od 1.11.2008 zavedl pro občany služby, které tento projekt poskytuje.

O co se jedná a kde tyto služby můžete využít?

Podle definice Ministerstva vnitra je to Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (zkratka Czech POINT), který by měl v budoucnosti pro občany „vytvořit jedno univerzální místo, na kterém bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.“

Od 16. 4. 2009 tento terminál poskytuje osm druhů výstupů:

 

1.

Výpis z Katastru nemovitostí

Kdo může požádat? 

kdokoliv

Co k tomu potřebuje?

znalost katastrálního území, čísla listů vlastnictví, parcelního čísla nebo čísla popisného požadované nemovitosti

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí

 

 

2.

Výpis z Obchodního rejstříku

Kdo může požádat? 

kdokoliv

Co k tomu potřebuje?

znalost IČ obchodní organizace

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí

 

 

3.

Výpis z Živnostenského rejstříku

Kdo může požádat? 

kdokoliv

Co k tomu potřebuje?

znalost IČ obchodní organizace

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí

 

 

4.

Výpis z Rejstříku trestů

Kdo může požádat? 

pouze osoba, které se výpis týká nebo zmocněnec s plnou mocí

Co k tomu potřebuje?

platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo

Jaký je správní poplatek?

50 Kč za výpis

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí

 

 

5.

Výpis bodového hodnocení řidiče

Kdo může požádat? 

pouze osoba, které se výpis týká nebo zmocněnec s plnou mocí

Co k tomu potřebuje?

platný doklad totožnosti

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí

 

 

6.

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Kdo může požádat? 

kdokoliv

Co k tomu potřebuje?

znalost IČ obchodní organizace

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí

 

 

7.

Přístup k Registru účastníků provozu MA ISOH

Kdo může požádat? 

pouze statutární zástupce nebo kontaktní osoba organizace

Co k tomu potřebuje?

platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo, znalost IČ obchodní organizace

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí

8.

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Kdo může požádat? 

kdokoliv

Co k tomu potřebuje?

znalost IČ obchodní organizace nebo identifikační údaje osoby

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí

 

Další informace o projektu Czech POINT – například seznam dalších míst, kde se vydávají výpisy, můžete získat na internetových stránkách www.czechpoint.cz.